Strona Główna

zadzwoń do JCM Toruń

JCM Usługi księgowe, Biuro rachunkowe

Zlecenie profesjonalnej firmie zewnętrznej świadczenia usług księgowych przyczyni  się do obniżenia kosztów i poprawy bezpieczeństwa działania Państwa firmy.

Realizację  wyżej omówionych zadań  umożliwia nam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze dużych przedsiębiorstw oraz profesjonalne przygotowanie.

Gwarantujemy Państwu: profesjonalną jakość usług,  bezwzględne przestrzeganie ustawowej tajemnicy zawodowej, wiarygodność informacji, maksymalizację bezpieczeństwa podatkowego, rzetelność i efektywność działania
Zasięg naszego działania to głównie Toruń i okolice. 

Zlecenie  profesjonalnej firmie zewnętrznej świadczenia usług księgowych przyczyni  się do obniżenia kosztów i poprawy bezpieczeństwa działania Państwa firmy.

Realizację  wyżej omówionych zadań  umożliwia mi  kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w strukturach dużych przedsiębiorstw oraz profesjonalne przygotowanie.

Posiadam tytuł magistra ekonomii  uzyskany  w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie, ukończyłam  studia podyplomowe z zakresu rachunkowości  na Uniwersytecie Mikołaja  Kopernika  w Toruniu oraz uzyskałam  licencję Ministra Finansów   uprawniającą  do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych numer 30295/02.

Zakładasz własną działalnośc gospodarczą?

Zakładasz własną działalność gospodarczą?

Oferujemy:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
sporządzanie dokumentacji podatkowej
współpraca z instytucjami zewnętrznymi

czytaj więcej

Zmieniasz biuro rachunkowe?

Zmieniasz biuro rachunkowe?

Oferujemy:
- udzielanie konsultacji dotyczących zagadnień księgowych i  kadrowo- płacowych w zakresie obejmującym bieżącą działalność oraz  plany  na przyszłość.
- udzielanie konsultacji  dotyczących tworzenia zespołów księgowych i kadrowo-płacowych wewnątrz organizacji.
opracowanie „Polityki  Rachunkowości” i niezbędnych instrukcji  jako wyjście na przeciw potrzebom rozwoju i przystosowania  do zmieniających się realiów działania przedsiębiorstwa.

czytaj więcej

Masz dość męczenia się z podatkami?

Masz dość męczenia się z podatkami?

Oferujemy:
- przygotowywanie ewidencji i rejestrów  do celów podatkowych, sporządzanie deklaracji
- obsługę kadrowo – płacową w całym zakresie działania  m. in.  umowy, listy płac, rozliczenia z ZUS i US oraz z tego zakresu sprawozdawczość

czytaj więcej